Monitoring aktywności szkodników/ zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami

Zabezpiecz swój obiekt przed szkodnikami. Nie ważne w jakiej branży pracujesz- niech Twoja firma i Twoje produkty będą bezpieczne.

Wdrożenie programu monitoringu aktywności szkodników stanowi obowiązek każdego przedsiębiorstwa, który ma do czynienia z żywnością, nawet w niewielkim stopniu. Dzięki niemu dostarczasz dowodów konsumentowi, że kupowana przez niego żywność jest bezpieczna oraz wolna od zagrożeń związanych z występowaniem szkodników.

Występowanie szkodników w sektorach związanych z żywnością jest niedopuszczalne. Ich obecność wiąże się z licznymi zagrożeniami, wśród których możemy wymienić:

 • Szerzenie się chorób;
 • Zniszczenie własności;
 • Skażenie powierzchni roboczych i produktów żywnościowych;
 • Utrata reputacji;
 • Postępowania sądowe i likwidacja zakładu;
 • Słabe relacje wśród personelu.

W jakim celu stosuje się Integrowane Metody Zwalczania Szkodników?

Celem wdrażanego przez naszą firmę Programu Zabezpieczenie Obiektu przed Szkodnikami jest zapobieganie, do tego stopnia w jakim jest to wykonalne, wstępu szkodników na teren zakładu i zredukowanie warunków, które mogłyby sprzyjać ich występowaniu. Program ma zapewniać bezpieczeństwo żywności na każdym etapie produkcji i transportu oraz jej konsumentom.

Poprzez urządzenia zamontowane przez naszą firmę w przedsiębiorstwie jesteśmy w stanie określić wielkość infestacji szkodników oraz miejsca ich przebywania. Monitoring aktywności szkodników powinien być przeprowadzany systematycznie bez względu na wynik. Brak wykrycia obecności szkodników nie może stanowić podstawy do zaprzestania działań.

Jak zabezpieczyć obiekt przed szkodnikami?

Proces wdrażania przebiega w kilku etapach, które jako całość tworzą program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników:

 1. Audyt zerowy – analiza wstępna, określenie miejsc i dogodnych warunków dla obecności szkodników, zlokalizowanie zaniedbań personelu mogących powodować zagrożenia. Nasza firma przeprowadza audyt zerowy całkowicie za darmo! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
 2. Montaż urządzeń monitorujących.
 3. Opracowanie indywidualnego Programu Zwalczania Szkodników w oparciu o procedury dotyczące eliminacji z naszego otoczenia wszystkich grup szkodników: gryzoni, owadów, ptaków, pajęczaków i ssaków oraz informacje z „Audytu zerowego”.
 4. Szkolenie personelu – opracowanie planu szkoleń wewnętrznych dla pracowników zakładu.
 5. Profesjonalna obsługa urządzeń monitorujących występowanie szkodników.
 6. Monitorowane zwalczanie szkodników jest częścią Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP – dla branży spożywczej, która jest warunkiem wstępnym dla procedur opierających się na systemie HACCP.

Dokumentacja Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników

Dokumentacja tworzona jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa, zawiera w sobie takie elementy jak:

 1. Instrukcje oraz procedury monitorowania i zwalczania szkodników w obiekcie.
 2. Protokoły z przeprowadzanych inspekcji, w których znajdują się informacje odnośnie zamontowanych urządzeń oraz raporty o wielkości infestacji szkodników.
 3. Protokoły z wykonanych zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji.
 4. Wykaz preparatów stosowanych do zabiegów wraz z ich kartami charakterystyki.
 5. Uprawnienia firmy DDD wraz z certyfikatami.
 6. Szkolenia pracowników.
 7. Informacje dotyczące zaleceń w aspekcie utrzymania czystości, magazynowania/składowania odpadów w obiekcie.

Jak często należy przeprowadzać monitoring szkodników?

Monitoring aktywności szkodników powinien być wykonywany raz w miesiącu, w szczególnych przypadkach częściej. W przypadku braku obecności szkodników monitoring można przeprowadzać co kwartał.

W monitoringu istotny czynnik stanowi systematyczność oraz regularność przeprowadzania inspekcji. Dlatego też nasz pracownik zjawia się u Państwa w firmie zawsze w wyznaczonym terminie. W razie konieczności, zauważenia szkodników, jesteśmy do Państwa dyspozycji 6 dni w tygodniu. Kierujemy się zasadą – lepiej zapobiegać niż zwalczać.