Nasza firma jako jedna z niewielu jednostek DDD działających w naszym regionie posiada specjalne pozwolenia i kwalifikacje do utylizacji padłych gryzoni, takich jak myszy i szczury. Zapewniamy odbiór padłych gryzoni na terenie całego Dolnego Śląska oraz ich transport do spalarni odpadów niebezpiecznych w celu unieszkodliwienia odpadu.

Według Inspekcji Weterynaryjnej gryzonie bytujące bądź padłe na danej posesji należą do jej właściciela. Zdarza się więc, że podczas wykonywania usługi deratyzacji, firmy zapominają o zebraniu resztek zużytych preparatów oraz martwych gryzoni lub też po prostu zabrać ich nie mogą, gdyż nie posiadają stosownych uprawnień, zostawiając rozkładający się problem właścicielom nieruchomości bądź obszaru.

Większość stosowanych obecnie rodentycydów zawierają w sobie składnik mający na celu „zmumifikować” gryzonie, ograniczając ich rozkład. Często bywa jednak, że gryzonie „nie wysychają” mimo zjedzenia owej trutki. Wtedy właśnie zaczyna pojawiać się problem. Rozkładający się szczur czy mysz to tykająca bomba zegarowa, nie piszemy tu o obrzydliwym fetorze, jaki zaczyna się unosić wokół zwłok, ale przede wszystkim o zagrożeniu biologicznym.

Szczur przenosi ponad pięćdziesiąt niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt chorób. Nosi je między innymi w sierści, którą gubi, która w rezultacie może unosić się w powietrzu. Kolejno, po skażaniu biologicznym i niedającym się wytrzymać fetorze, w ciele gryzonia zaczynają rozwijać się larwy much. W ciele dorosłego szczura może rozwinąć się ponad dwa tysiące białych larw. Po chwili z nich zaczną rozwijać się muchy, czyli następne wektory chorób, w których odkryto łącznie ponad 600 różnych bakterii. Wiele z nich wiąże się z infekcjami występującymi u ludzi, w tym chorobami żołądka, zatruciami krwi i zapaleniem płuc. Połączenie tych wszystkich czynników wraz z pojawieniem się much roznoszących patogeny chorobotwórcze sprawia, że utylizacja padłych gryzoni jest niesamowicie ważna w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska.

Aby nie dopuścić do skażenia należy niezwłocznie wezwać firmę, która odbierze padłe gryzonie i przekaże do odpowiedniego organu unieszkodliwiającego. Jeśli zlecasz firmie DDD wykonanie deratyzacji, dowiedz się wcześniej czy w związku z usługą posiadają w swojej ofercie również zebranie i utylizację odpadów, takich jak trutki i przede wszystkim martwe gryzonie. W innym przypadku możesz zostać sam z małym cmentarzem szczurów i myszy.