Czym są certyfikaty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności zawodowe?

Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe to dokumenty zawierające informacje o uzyskaniu przez wskazanego w nim zdającego pozytywnego wyniku ukończenia szkolenia czy kursu niejednokrotnie potwierdzonego egzaminem, z uwzględnieniem profilu zdobytych umiejętności i kompetencji.

Poniżej lista certyfikatów i dokumentów potwierdzających nasze ciągłe doskonalenie i rozwój.